Klyngens digitale workshop 8. september samlet 32 deltakere

Klyngemøtet tirsdag 8. september ble på grunn av smittesituasjonen og reiserestriksjoner hos mange av våre medlemmer gjennomført på Teams.

Programmet omfattet derfor i hovedsak den nye strategien og forankring av denne i forkant av høstens søknad om Arenastatus.

Det var en god debatt og mange gode innspill under webmøtet som ble avholdt i to omganger for å gjøre det enklere for interaksjon mellom deltakerne.

Det var enstemmig tilslutning til klyngens nye navn:

Workshop ble holdt i Vitenparken i Ås 17. oktober

PROGRAM

Bærekraft som konkurransefortrinn

v/Ingrid Kylstad, COO i KatapultOcean

Fremtidens emballasje – hva kan erstatte plast på en bærekraftig måte? 

v/Birgit Liodden, Grunnlegger av The Ocean Opportunity Lab

LCA-analyser i emballasjens verdikjede – hvordan sikre et bredere grunnlag for LCA?

v/Guri Krigsvoll, Førsteamanuensis, NTNU

Opptrapping av klyngearbeidet- Arenasøknaden, prosjekter de neste årene

v/Tom Egil Klausen, Bama Industri og Jørgen Ingeberg, klyngeleder for SmartPack 2030

Rapport om arbeidsgruppene og løpende prosjekter

v/Ruth Nilsen, Glomma Papp og Thomas Eie, Bama Industri

Årsmøte gjennomført onsdag 19. juni

smartPACK avholdt sitt årsmøte onsdag 19. juni. med i alt 22 stemmeberettigede represntert.

Trine Tolfsby fra Empower og Wilhelm Myrer fra Oslo Blockchain Cluster holdt innlegg om bruk av blockchainteknologi til sporing, sortering og gjenvinning av plast over hele verden.

Årsmøtet valgte nytt styre, godkjente budsjett og nye vedtekter for klyngen og vedtok i tillegg å endre klyngens navn til smartPACK 2030 for å signalisere noe av perspektivet i arbeidet mot mer bærekraft.


Nye prosjekter presentert på klyngemøte i smartPACK

Deltakerne startet dagen med presentasjoner, workshop og omvisning på sorteringsanlegget.

Deltakerne i næringsklyngen smartPACK fikk med seg bedriftsbesøk hos ROAF og den nye fabrikken til Moltzau Packaging på Berger industriområde under sitt klyngemøte i februar.

Klyngemøtet i smartPACK bød ellers på workshop om de nye prosjektene i plast- og fibergruppen, samt foredrag fra ROAF, Moltzau Packaging og Norgesgruppen.

Les mer

Emballasje i en sirkulær økonomi

Torsdag 22. november hadde smartPACK invitert til heldags workshop om sirkulær økonomi. Workshopen samlet 36 deltakere fra klyngene smartPACK og Fremtidsmat.

Temaer:

Bærekraftig finansiering v/Thina Margrethe Saltvedt, Nordea Markets
Introduksjon til sirkulærøkonomi v/Cathrine Barth, Circular Norway
Sirkulær økonomi i praksis v/fasilitator Hanne Wetland, Netlife Bergen

 

trykk her for å lese om workshopen på hannes blogg

TRYKK HER FOR Å LESE INNLEGG OM WORKSHOPEN I PACKNEWS