Første samling i næringsklyngen torsdag 21. september

Vi arrangerer kick-off i smartPACK torsdag 21. september på «Dronningen» i Oslo

TEMAER:

Klyngesamarbeid og gode prosjekter v/Joseph Negreira, Smart Innovation Norway

IoT – Internet of Things v/Ivo Ølstørn, Zebra Technologies Norway

Case: IoT i praksis v/Tom Egil Klausen, Bama-Gruppen

Hvordan lykkes med klyngesamarbeid v/Olav Bardalen, Innovasjon Norge

Hva kan vi forvente av et klyngesamarbeid og hva forventer klyngen av virksomheten?

Du finner program og påmeldingslenke på arrangementssiden.

Ingen deltakeravgift.