Årsmøte gjennomført onsdag 19. juni

smartPACK avholdt sitt årsmøte onsdag 19. juni. med i alt 22 stemmeberettigede represntert.

Trine Tolfsby fra Empower og Wilhelm Myrer fra Oslo Blockchain Cluster holdt innlegg om bruk av blockchainteknologi til sporing, sortering og gjenvinning av plast over hele verden.

Årsmøtet valgte nytt styre, godkjente budsjett og nye vedtekter for klyngen og vedtok i tillegg å endre klyngens navn til smartPACK 2030 for å signalisere noe av perspektivet i arbeidet mot mer bærekraft.


Emballasje i en sirkulær økonomi

Torsdag 22. november hadde smartPACK invitert til heldags workshop om sirkulær økonomi. Workshopen samlet 36 deltakere fra klyngene smartPACK og Fremtidsmat.

Temaer:

Bærekraftig finansiering v/Thina Margrethe Saltvedt, Nordea Markets
Introduksjon til sirkulærøkonomi v/Cathrine Barth, Circular Norway
Sirkulær økonomi i praksis v/fasilitator Hanne Wetland, Netlife Bergen

 

trykk her for å lese om workshopen på hannes blogg

TRYKK HER FOR Å LESE INNLEGG OM WORKSHOPEN I PACKNEWS

GODT NYTT ÅR!

Blir 2018 ditt innovative år?

Året 2017 er historie og vi har et nytt, blankt og ubrukt år foran oss der utfordringene står i kø. Det gjelder de fleste, men ikke minst oss som jobber med emballasje og distribusjon. God emballasje er gull verdt for å beskytte og bevare den maten og de produktene vi trenger i våre liv. Når den er tom er den fremdeles viktig som ressurs i det kretsløpet vi kaller sirkulærøkonomien, og det stiller krav til oss som produsenter, brukere og forbrukere.

Vi ser at handelsmønstrene endrer seg, vi kjøper stadig mer på nett av alle typer varer, og de distribueres ofte i nye kanaler. Det stiller oss overfor nye og krevende oppgaver for å sikre at vi tar vare på miljøet og ikke sløser med ressursene – det vi gjør skal ikke ødelegge for kommende generasjoner og deres liv.

For å møte disse utfordringene trenger vi å løfte i flokk, se muligheter og ta i bruk nye og bedre løsninger – det er innovasjon i praksis.

Neste workshop i klyngen avholdes 27-28 februar – gå til arrangementssiden for mer informasjon og påmelding!

GODT NYTT INNOVATIVT ÅR!