GODT NYTT ÅR!

Blir 2018 ditt innovative år?

Året 2017 er historie og vi har et nytt, blankt og ubrukt år foran oss der utfordringene står i kø. Det gjelder de fleste, men ikke minst oss som jobber med emballasje og distribusjon. God emballasje er gull verdt for å beskytte og bevare den maten og de produktene vi trenger i våre liv. Når den er tom er den fremdeles viktig som ressurs i det kretsløpet vi kaller sirkulærøkonomien, og det stiller krav til oss som produsenter, brukere og forbrukere.

Vi ser at handelsmønstrene endrer seg, vi kjøper stadig mer på nett av alle typer varer, og de distribueres ofte i nye kanaler. Det stiller oss overfor nye og krevende oppgaver for å sikre at vi tar vare på miljøet og ikke sløser med ressursene – det vi gjør skal ikke ødelegge for kommende generasjoner og deres liv.

For å møte disse utfordringene trenger vi å løfte i flokk, se muligheter og ta i bruk nye og bedre løsninger – det er innovasjon i praksis.

Neste workshop i klyngen avholdes 27-28 februar – gå til arrangementssiden for mer informasjon og påmelding!

GODT NYTT INNOVATIVT ÅR!

SERUMkonferansen 2017

BILLETTSLIPP TIL SERUMkonferansen!

 Serum er årets happening for næringsliv og gründere, forskere og idehavere, studenter og investorer.

Gjennom workshops og inspirerende foredrag skal SERUM lære deg om entreprenørskap!

Serum gir en god mulighet til å bli bedre kjent med det spennende innovasjonsmiljøet på Campus Ås. Konferansen er et samarbeid mellom  NMBU , Inkubator Ås, Innovasjon Norge og Innovasjonssenter Campus Ås. Det er også utlyst konkurranser for gründere, innovasjon i etablerte bedrifter og bærekraft – med søknadsfrister 8. og 6. oktober.

Ta en titt på programmet og konkurransene!

Skaff deg billett nå!

Første samling i næringsklyngen torsdag 21. september

Vi arrangerer kick-off i smartPACK torsdag 21. september på «Dronningen» i Oslo

TEMAER:

Klyngesamarbeid og gode prosjekter v/Joseph Negreira, Smart Innovation Norway

IoT – Internet of Things v/Ivo Ølstørn, Zebra Technologies Norway

Case: IoT i praksis v/Tom Egil Klausen, Bama-Gruppen

Hvordan lykkes med klyngesamarbeid v/Olav Bardalen, Innovasjon Norge

Hva kan vi forvente av et klyngesamarbeid og hva forventer klyngen av virksomheten?

Du finner program og påmeldingslenke på arrangementssiden.

Ingen deltakeravgift.