SERUMkonferansen 2017

BILLETTSLIPP TIL SERUMkonferansen!

 Serum er årets happening for næringsliv og gründere, forskere og idehavere, studenter og investorer.

Gjennom workshops og inspirerende foredrag skal SERUM lære deg om entreprenørskap!

Serum gir en god mulighet til å bli bedre kjent med det spennende innovasjonsmiljøet på Campus Ås. Konferansen er et samarbeid mellom  NMBU , Inkubator Ås, Innovasjon Norge og Innovasjonssenter Campus Ås. Det er også utlyst konkurranser for gründere, innovasjon i etablerte bedrifter og bærekraft – med søknadsfrister 8. og 6. oktober.

Ta en titt på programmet og konkurransene!

Skaff deg billett nå!

Første samling i næringsklyngen torsdag 21. september

Vi arrangerer kick-off i smartPACK torsdag 21. september på «Dronningen» i Oslo

TEMAER:

Klyngesamarbeid og gode prosjekter v/Joseph Negreira, Smart Innovation Norway

IoT – Internet of Things v/Ivo Ølstørn, Zebra Technologies Norway

Case: IoT i praksis v/Tom Egil Klausen, Bama-Gruppen

Hvordan lykkes med klyngesamarbeid v/Olav Bardalen, Innovasjon Norge

Hva kan vi forvente av et klyngesamarbeid og hva forventer klyngen av virksomheten?

Du finner program og påmeldingslenke på arrangementssiden.

Ingen deltakeravgift.